Adana da bulunan turunçgil sektörünün ileri gelenleri uzun yıllardır sektörün problemleri ile ilgili çözüm arayışlarında bulunmuşlardır. Bunun sonucunda 1998 yılında bir araya gelen üreticiler Turunçgil Yetiştiricileri Derneğini (TUYED) kurmuşlardır. Dernek 2011 yılında yine Adana’da bu kez daha da özelleşerek ve büyüyerek Adana Turunçgil Üreticiler Birliğini (ADATÜB) oluşturmak suretiyle bir araya gelmişlerdir. Bu birlik altında turunçgil sektörünün sorunlarına ilişkin çözüm önerileri aramak ve yenilikçi çözüm önerilerini uygulamaya koymak amacıyla birçok faaliyette bulunmuşlardır. Ancak bu faaliyetlerinde yeterli gelmediğini düşünen ADATÜB üyeleri 2017 yılının ilk aylarında üretim yöntemlerini, ürün çeşitlerini, turunçgil sanayisini ve üreticileri daha ileriye taşımak için Sınırlı Sorumlu Adana Turunçgil İnovasyon Merkezi Üretim ve Pazarlama Kooperatifini kurmuşlardır. Kooperatifimiz 56 üye işletmeden oluşmaktadır ve yaklaşık 100.000 da üretim alanına sahiptir.